”Beskatta de rika”

Återigen ett av mina mantra varför diskuteras eller ventileras inte detta i våra s.k. ”objektiva o. transparenta” media t.ex. SR, SVT, SvD, DN m.fl. eller i den politiska världen mer än att J. Sjöström, som är beredd att tydligen montera ner välfärdsstaten Sverige.

anthropocene

Från vännen Anders Thorén har jag fått följande tänkvärda betraktelse. Varför tror ni Kamprad flyttade sin huvudverksamhet från Sverige?

Läste nyligen Lars Berns artikel på detta forum (7/9 2018), som diskuterade möjligheterna att beskatta de rika hårdare. Detta är ju Vänsterpartiets stora mantra. Enligt min mening skall man inte i Sverige beskatta någon hårdare än vi redan gör. Frågan är om vi inte långsiktigt måste göra tvärtom för att säkra vår tillväxt och undvika att allt mer verksamhet flyttar ut.

Om vi försöker göra en analys av vad som pågår i världen, allteftersom globaliseringen breder ut sig, tror jag att vi måste dela upp diskussionen i en mikro- och makroekonomisk diskussion.

På det mikroekonomiska planet måste vi studera betydelsen för den lokala ekonomin av att ha en fabrik lokaliserad i kommunen och vad som sker när fabriken i fråga flyttar ut till låglöneländer. Alla fabriker är ju olika…

Visa originalinlägg 620 fler ord

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En presentation av klimatfrågan av en riktig klimatforskare

Mycket bra detta kommer tyvärr aldrig fram eller diskuteras i våra s.k. ”objektiva” media t.ex. SR SVT DN SvD m.fl.

anthropocene

Visa originalinlägg

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Den skandalöst dåliga brandberedskapen.

Mycket bra belysande intervju.
Varför diskuteras ALDRIG någon åtgärdsplan detta i vår perfekta s.k. MSM media t.ex. SVT, SR, DN, SvD m.fl.?
FRÅN ORD TILL HANDLING, VILKET UTVECKLAR ETT LAND
Är det lättare för politikerna med ett oupplyst folk?

anthropocene

Visa originalinlägg

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ett ännu farligare Kallt Krig!

Detta skrivs inget om detta i vår s.k. PK MSM svenska media inklusive SR och SVT!
Skrämmande i ett demokratiskt land! eller är det sken demokrati som råder.
Man tappar ”hakan” och börja undra hur länge folket skall föras ”bak ljuset”!

anthropocene

I kinesiska officiella Global Times publicerades den 27 mars ett uppseendeväckande skarpt uttalande med anledning av den diplomatiska Skripal-krisen mellan Ryssland och 19 västländer. Från officiellt kinesiskt håll brukar man normalt vara mycket återhållsam i liknande sammanhang, så inte nu. Jag rekommenderar alla med intresse för den geopolitiska utvecklingen att läsa texten som återges här. Det är uppenbart att Kina kastar handsken och försöker samla resten av världen bakom sig mot den angloamerikanska hegemoni som de senaste 200 åren dominerat världspolitiken.

Det är nog ingen tvekan om att vi nu är på väg in i ett kallt krig där Kina/Ryssland tillsammans med större delen av världen ställs mot den västliga angloamerikanska hegemonin. Detta blir ett kallt krig som är långt farligare för oss än en gång det kalla kriget mot Sovjetkommunismen var.

Notera speciellt det kinesiska uttalandet att: Väst är bara en liten bråkdel av världen och inte i närheten…

Visa originalinlägg 925 fler ord

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kan vi beskatta de rika mer och hårdare?

anthropocene

Jag har i tidigare krönikor pekat på den tickande ekonomiska bomben med den kraftiga snedfördelningen av den ekonomiska tillväxtens frukter. Oxfam har redovisat globala siffror som visar att 82% av tillväxten i världsekonomin förra året tillföll en hundradel av befolkningarna, medan den fattigaste halvan av jordens befolkning inte fick någon del av tillväxten. Sverige med sin globalistiska politik utgör inget undantag. Här växer klyftorna mellan de allra rikaste och resten av befolkningen precis som i omvärlden. Den här utvecklingen har nu gått så långt att en majoritet av befolkningen snart kommer att ifrågasätta värdet av ekonomisk tillväxt. De får ju ändå ingen del av den.

Idag kan vi läsa att SSU:s ordförande Philip Botström tycker att Stefan Löfven och Magdalena Andersson har varit alldeles för fega mot de rikaste i Sverige och han menar att vi kommer inte att vinna valet på att huka oss för de rikaste gubbarna i…

Visa originalinlägg 533 fler ord

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

OM HUR NATIONALEKONOMI-FÖRSTÖRANDE BANKSYSTEM KAN VRIDAS RÄTT

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ta upp det växande interna hotet på försvarskonferensen i Sälen

Något för MSM media i Sverige och även Public Service att skiva om, men det är alltid lättare att styra ett oupplyst folk.

Rune Lanestrands blogg

Återigen en natt med dödsskjutningar som är det vanliga budskapet i morgonnyheterna som svenska folket tvingas leva med. Denna gång i Stockholm och Malmö. Dessutom en knivskärning i Mölndal. I Malmö är den skjutna den tredje i samma familj som på ett år har skjutits ihjäl. Mordet skedde på Per Albin Hanssons väg.

Det växande interna hotet är det som oroar och diskuteras bland gemene man.  Inte om Ryssland ska angripa Sverige som är det stora uppblåsta frågan när den politiska, militära och medieeliten samlas till Folk och Försvars konferens i Sälen.
En traditionell politisk taktik är att när makthavare känner att de inte längre har kontroll på situationen i sitt eget land  och folks missnöje hotar deras position skapar de en yttre fiende. Jag tror att Sverige är i den situationen i dag.
Situationen är ytterst allvarlig med ständiga dödsskjutningar, polisstationer som angrips med granater, så många våldtäkter att…

Visa originalinlägg 237 fler ord

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Svenska Kyrkan undergräver sig själv

På vilket sätt för Svenska Kyrkan en ömsesidig transparent dialog med sina församlingsmedlemmar mellan valdagarna, om man nu vill utveckla Svenska Kyrkan, som är en del av vår kultur och värdenorm i vårt samhälle?
Kan eventuellt medlemstappet i Svenska Kyrkan bero på, att man inte lyssnar på sin församlingsmedlemmar?
Fråga gärna någon högre upp i hierakin av Svensk Kyrkan, som borde vara mer på ”golvet” bland sina församlingsmedlemmar och borde även synas på gator och torg för att fånga upp åsikter.
Jag kom själv förbi nere i Tyskland, när man välkomnade en ny präst.
Det var med all slags volksmusik med byns orkester mat och t.o.m. med öl/vin direkt utanför kyrkan, där var alla åldra med från byn och prästen satt en lång stund och pratade med oss även som svenskar och inte församlingsmedlemmar.
Det är ett tillfälle som vi aldrig glömmer.

Rune Lanestrands blogg

Ledningen i Svenska kyrkan visar att man tappat all kontakt med verkligheten när man i ett nytt Julupprop uppmanar politikerna att ta emot fler flyktingar. Och detta i ett läge där migrationspolitiken misslyckats totalt. Redan fjolårets Julupprop blev ett stort misslyckande.
Vi måste först ta hand om alla dem som kommit och få slut på det växande våldet som skördar nya offer varje natt. Juluppropet borde i stället inriktas på att samla in medel för att satsa på dessa områden där polisen nu varnar kvinnor för att gå ut efter mörkrets inbrott. Så långt har det alltså gått i den humanitära stormakten Sverige.
Såg på tv att ärkebiskop Antje Jackelén den är gången skickade fram biskop Anders Arborelius för att propagera för Juluppropet. Han är inte särskilt trovärdig då han talar i egen sak.
Den snabba tillväxten i Katolska kyrkan beror just på den stora invandringen. Arborelius går också emot…

Visa originalinlägg 125 fler ord

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Var och en för sig själv!

Som vanligt Lars något våra s.k. PK MSM media borde ventileras och diskuteras, om vårt Sverige skall fortsätta sin positiva utveckling.
Idag är är allt MYCKET LÅNGT ifrån en transparent ömsesidig medborgardialog, vilket i mina folkets ögon är DEMOKRATI !
TYVÄRR !!!!

anthropocene

Det samhälleliga skyddsnätet krackelerar på område efter område och osäkerhet och otrygghet ökar då den politiska adeln prioriterar om dispositionen av skattemedlen till andra ändamål än hälsa, välfärd, säkerhet och trygghet.

Grundorsaken till välfärdsstatens sammanbrott är att folkstyret är under upplösning. Så snart en politiker lyckats bli vald till en maktposition, där vederbörande skulle kunna göra skillnad och se till att återupprätta välfärd och trygghet för folket, fångas hon eller han in i den allt rikare oligarkins nät med löften om guldkantade förmåner. Obcent högt avlönade positioner i av oligarkin dominerade överstatliga organisationer som EU, FN m.fl. ökar kraftigt, likaså fett arvoderade konsultuppdrag i oligarkernas banker och globala företag. Allt är villkorat av att politikerna driver oligarkernas globala intressen. Vad väljarna tycker blir allt oviktigare.

Jag har tidigare beskrivit hur ett litet fåtal hyperrika i vårt samhälle bara blir rikare och rikare för vart år som går. Sedan början av…

Visa originalinlägg 824 fler ord

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Varför ifrågasätts o. diskuteras inte detta i Sveriges ”perfekta” P.K. MSM media i Sverige?

via Kan Katarina Frostenson sitta kvar? Maktens ansikte och ofint beteende på Nobelfesten!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar