Tuppen på gödselstacken

En bra syn på det egoistiska politikerväldet.
Tyvärr finns folket bra en kort tid före valdagen.
M.a.o. demokratin är tyvärr att likna vid demokratur, vilket inte är vidare utvecklande.

DET GODA SAMHÄLLET

8-26-13_11971Patrik Engellau

Jag var nyligen på skidsemester i Frankrike och träffade en fransman som ville veta allt om Sverige.

Allt? sa jag.

Allt, sa fransmannen.

Jag tog ett djupt andetag och satte igång.

View original post 531 fler ord

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Globaliseringen skapar ett farligt sårbart och ett icke hållbart samhälle

Mycket läsvärt, som även borde föras fram i våra s.k. objektiva media inklusive Public Service, nej det gäller inte i våra P.K. media.
Det ar alltid lättare att styra ett oupplyst folk.

anthropocene

herde-med-betande-fr-34257704

I senaste numret av tidskriften Småbrukaren har jag skrivit följande debattartikel, som härmed även återges för bloggens läsare.

Globaliseringen av världsekonomin får utan förbehåll stöd av i stort sett hela det svenska etablissemanget. Alla hyllar storskalighetens och specialiseringens välsignelse. Den politiken stimulerar visserligen den ekonomiska tillväxten, men till priset av en världshandel som växer fyra gånger snabbare. Och då skall man även konstatera att de växande kostnaderna för alla de miljöskadliga transporter som genereras av handeln, ingår i den beräknade tillväxten.

Det utrymme i ekonomin som blir kvar för att öka människors välfärd blir allt mindre. Till detta skall läggas att en tilltagande del av tillväxten i västvärlden bara tillfaller några få procent av de allra mest välbärgade, medan medelklassen numer måste börja räkna med en sjunkande levnadsstandard. I USA är dagens generation den första som får det sämre än sin föräldrageneration, vilket ger en bakgrund till USA-valet nyligen.

Det…

View original post 917 fler ord

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Globalisternas mål är att göra människor till en fri handelsvara

Återigen var är Sverige och världen på väg?
Hur många gånger skall detta behöv upprepas?
GLOBALA EGOT, FIANSVÄRLDEN, VAPENINDUSTRIN; LÄKEMEDELSINDUSTRIN STYR!
Detta är DEMOKRATUR!
FÖRFÄRLIGT!

anthropocene

Sanders-021507-18335- 0004Lyssna på Bernie Sanders!

Globalisternas mål är att göra människor till en fri handelsvara precis som olja, malm och vete. Jag drar mig till minnes ett begrepp som en högt uppsatt tidigare företagsledare i min närhet ofta använde. Han kallade den vanliga arbetskraften på fabriks- och kontorsgolvet för nummerkarlar. Vad han menade med det, var att den stora massan av arbetskraften, där varje individ var lätt utbytbar mot varandra, kunde betraktas och behandlas bara som ett nummer. Inom det militära kallas de meniga soldater. Alla i min ålder kommer ihåg serierna om 91:an Karlsson som handlade om de två meniga soldaterna 91:an och 87:an. De var nummerkarlar.

När de oligarker som styr vår värld och har ägarkontrollen i de stora företagen och bankerna betraktar marknaden, så ser de en rad naturresurser som de kan exploatera för att ytterligare öka sina rikedomar. En av dessa resurser är världens alla…

View original post 705 fler ord

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sveriges framtid?

Återigen något som aldrig diskuteras i Sveriges PK media!
Professor: Sverige behöver en mer realistisk Rysslandspolitik

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Politisk cynism och politiskt blodbad

Tänkvärda ord som inte nämns i Sveriges PK media.

Stefan Hedlund Sverige har en lång och framgångsrik tradition av demokratiskt samhällsbygge, vilande på rättsstatens och yttrandefrihetens solida grund. Denna tradition är nu på väg att förbytas i …

Källa: Politisk cynism och politiskt blodbad

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Globalisterna har bjudit Putin på en beundran som han kanske inte helt förtjänar

Citat: ”Hela det svenska politiska etablissemanget har oreserverat underkastat sig globalismen och svenska MSM papegojar okritiskt dess propaganda. Sverige har blivit globalismens lydrike.”

anthropocene

vladimir_putin_12020

De kretsar i västvärlden som eftersträvar en global världsordning, med ett av dem själva styrt FN som någon sorts världsregering, har efter kommunismens fall etablerat sig som den dominerande makten i väst. I centrum står en handfull hyperförmögna angloamerikanska finansfamiljer som i det fördolda tillskansat sig ett oerhört stort politiskt och ekonomiskt inflytande. Samma kretsar har sett till att köpa på sig ägardominansen över västvärldens etablerade media (MSM) varifrån de målmedvetet sprider desinformation för att styra folkopinionen. Borta är medier som kritiskt granskar makten, nu är MSM bara maktens megafoner och alla lögner är tillåtna.

Nationalistiska krafter har tryckts tillbaka till förmån för ökad överstatlighet och globalism. Nazismens perversa system har hållits upp som ett spöke för att misskreditera alla antiglobalister genom guilt by association. Globalisterna har haft ett avgörande inflytande över världens dominerande militärmakt USA, vilket de utnyttjat för att destabilisera och störta olika fristående regimer som vägrat…

View original post 1 334 fler ord

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nu samlas ”idioterna” i Sälen för att ytterligare skrämmas för ryssen

VARFÖR blir ALDRIG svenska folket tillfrågade mer än ca 2 veckor före valdagen?
MEDBORGARDIALOG????
Det blir TYVÄRR mer och mer DEMOKRATUR i Sverige!
Som tur är finns internet, eftersom PK(Politiskt Korrekt) media inklusive Public Service, som jublar mot globala riskkapitalet med bl.a. vapenindustri och läkemedelsindustrin.

Rune Lanestrands blogg

om man får tro USA:s tillträdande president Donald Trump som i går tvittrade: ”Att ha en god relation till Ryssland är något bra, inte dåligt. Bara ‘dumma’ människor, eller idioter, skulle tycka att det var dumt!”
Dessvärre bekräftade Stefan Löfven Trumps uttalande när han knappt klivit ur bilen i Sälen förrän han varnade för att Ryssland kommer att hacka och försöka påverka valet i Sverige. Det är så dumt att det är inte sant.
Så bekvämt att skylla på en hackerattack om valet går dåligt precis som Hillary Clinton och Obama gjort i USA.
För Ryssland är det säkert helt ointressant när det gäller vem som vinner valet i Sverige då alla partierna påhejade av de stora medierna, från vänster till höger, är lika aggressiva mot Ryssland.
Lika stora försvarspolitiska idioter och lika dumma. Bli bara inte överraskade efter installationen av Donald Trump och USA lägger om sin utrikespolitik från…

View original post 46 fler ord

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar