Ta upp det växande interna hotet på försvarskonferensen i Sälen

Något för MSM media i Sverige och även Public Service att skiva om, men det är alltid lättare att styra ett oupplyst folk.

Rune Lanestrands blogg

Återigen en natt med dödsskjutningar som är det vanliga budskapet i morgonnyheterna som svenska folket tvingas leva med. Denna gång i Stockholm och Malmö. Dessutom en knivskärning i Mölndal. I Malmö är den skjutna den tredje i samma familj som på ett år har skjutits ihjäl. Mordet skedde på Per Albin Hanssons väg.

Det växande interna hotet är det som oroar och diskuteras bland gemene man.  Inte om Ryssland ska angripa Sverige som är det stora uppblåsta frågan när den politiska, militära och medieeliten samlas till Folk och Försvars konferens i Sälen.
En traditionell politisk taktik är att när makthavare känner att de inte längre har kontroll på situationen i sitt eget land  och folks missnöje hotar deras position skapar de en yttre fiende. Jag tror att Sverige är i den situationen i dag.
Situationen är ytterst allvarlig med ständiga dödsskjutningar, polisstationer som angrips med granater, så många våldtäkter att…

View original post 237 fler ord

Annonser
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Svenska Kyrkan undergräver sig själv

På vilket sätt för Svenska Kyrkan en ömsesidig transparent dialog med sina församlingsmedlemmar mellan valdagarna, om man nu vill utveckla Svenska Kyrkan, som är en del av vår kultur och värdenorm i vårt samhälle?
Kan eventuellt medlemstappet i Svenska Kyrkan bero på, att man inte lyssnar på sin församlingsmedlemmar?
Fråga gärna någon högre upp i hierakin av Svensk Kyrkan, som borde vara mer på ”golvet” bland sina församlingsmedlemmar och borde även synas på gator och torg för att fånga upp åsikter.
Jag kom själv förbi nere i Tyskland, när man välkomnade en ny präst.
Det var med all slags volksmusik med byns orkester mat och t.o.m. med öl/vin direkt utanför kyrkan, där var alla åldra med från byn och prästen satt en lång stund och pratade med oss även som svenskar och inte församlingsmedlemmar.
Det är ett tillfälle som vi aldrig glömmer.

Rune Lanestrands blogg

Ledningen i Svenska kyrkan visar att man tappat all kontakt med verkligheten när man i ett nytt Julupprop uppmanar politikerna att ta emot fler flyktingar. Och detta i ett läge där migrationspolitiken misslyckats totalt. Redan fjolårets Julupprop blev ett stort misslyckande.
Vi måste först ta hand om alla dem som kommit och få slut på det växande våldet som skördar nya offer varje natt. Juluppropet borde i stället inriktas på att samla in medel för att satsa på dessa områden där polisen nu varnar kvinnor för att gå ut efter mörkrets inbrott. Så långt har det alltså gått i den humanitära stormakten Sverige.
Såg på tv att ärkebiskop Antje Jackelén den är gången skickade fram biskop Anders Arborelius för att propagera för Juluppropet. Han är inte särskilt trovärdig då han talar i egen sak.
Den snabba tillväxten i Katolska kyrkan beror just på den stora invandringen. Arborelius går också emot…

View original post 125 fler ord

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Var och en för sig själv!

Som vanligt Lars något våra s.k. PK MSM media borde ventileras och diskuteras, om vårt Sverige skall fortsätta sin positiva utveckling.
Idag är är allt MYCKET LÅNGT ifrån en transparent ömsesidig medborgardialog, vilket i mina folkets ögon är DEMOKRATI !
TYVÄRR !!!!

anthropocene

Det samhälleliga skyddsnätet krackelerar på område efter område och osäkerhet och otrygghet ökar då den politiska adeln prioriterar om dispositionen av skattemedlen till andra ändamål än hälsa, välfärd, säkerhet och trygghet.

Grundorsaken till välfärdsstatens sammanbrott är att folkstyret är under upplösning. Så snart en politiker lyckats bli vald till en maktposition, där vederbörande skulle kunna göra skillnad och se till att återupprätta välfärd och trygghet för folket, fångas hon eller han in i den allt rikare oligarkins nät med löften om guldkantade förmåner. Obcent högt avlönade positioner i av oligarkin dominerade överstatliga organisationer som EU, FN m.fl. ökar kraftigt, likaså fett arvoderade konsultuppdrag i oligarkernas banker och globala företag. Allt är villkorat av att politikerna driver oligarkernas globala intressen. Vad väljarna tycker blir allt oviktigare.

Jag har tidigare beskrivit hur ett litet fåtal hyperrika i vårt samhälle bara blir rikare och rikare för vart år som går. Sedan början av…

View original post 824 fler ord

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Varför ifrågasätts o. diskuteras inte detta i Sveriges ”perfekta” P.K. MSM media i Sverige?

via Kan Katarina Frostenson sitta kvar? Maktens ansikte och ofint beteende på Nobelfesten!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Några tankar om migrationsekonomin

Intressant analys, som tyvärr aldrig framförs eller diskuteras i svenska media eller i public service.
Varför inte?

DET GODA SAMHÄLLET

Lennart Bengtsson

Enligt uppgift (se till exempel Tove Lifvendahls söndagskrönika i Svenska Dagbladet 3 december 2017) kom 35 369 ensamkommande ”barn” (EB) till Sverige 2015. Kostnaden för dessa uppgår till 1,2 miljon kronor per år eller totalt 42,4 miljarder eller fördelat på varje skattebetalande medborgare (säg fördelat på 5 miljoner innevånare) till 708 kronor per månad.

Dessa pengar måste komma från någonstans. Vid oförändrade statsinkomster, som skatt och avgifter, måste följaktligen andra stats- och kommunalutgifter minskas alternativt öka på skuldsättningen. Jag skall dock inte diskutera detta utan i stället försöka analysera vilka som har varit mottagare av dessa medel och vilka konsekvenser detta kan ha haft.

View original post 380 fler ord

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vilket är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige?

Varför diskuteras inte detta i svenska media?
Är det för att det är lättare att styra och härska över oupplyst folk?
Hur ser medborgardialogen ut med svenska folket som de s.k. ”folkvalda” fått förtroendet av?
TYVÄRR FINNS INGEN SERIÖS OCH TRANSPARENT MEDBORGARDIALOG I SVERIGE DÄR MEDBORGARNA FÅR HA ÅSIKTER !
Är det märkligt det uppstår politikerförakt?
NEJ !

anthropocene

För att kunna besvara den rubricerade frågan vill jag här återge en artikel skriven av Stefan Lindgren i 8dagar där han redogör för en analys av det säkerhetspolitiska läget från den finske översten, dr Pekka Visuri. På punkt efter punkt motbevisar den finske militärexperten den alarmistiska propaganda som pumpas ut i våra MSM och drivs av militärledningen och en lång rad politiker.

Först konstaterar han att Ryssland efter Sovjets upplösning rustat ned kraftigt. Av armén på 4 miljoner man återstår 800 000.
o Den sovjetiska östersjöflottan hade år 1991 cirka 40 ubåtar, 5 kryssare, 5 jagare, 29 fregatter och cirka 300 mindre farkoster.
o År 1995 hade Ryssland 9 ubåtar, 3 kryssare, 2 jagare, 18 fregatter och ca 150 mindre farkoster i Östersjön.
o År 2001 fanns 2 ubåtar och några ytfarkoster.
o År 2011 fanns 2 ubåtar, 2 jagare och 3 fregatter.
o År 2016 fanns 1 ubåt, 8 jagare eller fregatter.
För…

View original post 881 fler ord

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Dominerar särintresset eller folket?

Svenska politiker är valda för att i första hand styra och ta ett långsiktigt hållbart ansvar för Sverige.
Tyvärr upplevs det allt för ofta att övriga världen är viktigare än där man fått sitt uppdrag.

DET GODA SAMHÄLLET

Patrik Engellau

Nyligen diskuterade jag med mig själv om den mest sannolika framtiden för Sverige är att politikerväldet kör nationen vidare utför stupet tills vi kraschar eller om politikerna kommer att nyktra till och lyssna på medborgarnas nödrop och vidta de åtgärder som behövs. Frågan är, menade jag, om Sverige är tillräckligt demokratiskt för att landet ska kunna mobilisera ett ledarskap som inte bara ser till sina egna intressen, utan även till folkets.

View original post 664 fler ord

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar